BISTAND VED RETSSAGER

COPA Copenhagen Patents bistår som teknisk og patentretlig rådgiver i retssager vedrørende fogedforbud, forbud, krænkelse og ugyldighed i tæt samarbejde med førende IP-advokater i Danmark og i udlandet.

Vores team har mangeårig erfaring i at yde bistand til vores klienter i forbindelse med patentretssager. Vi arbejder både med originalproducenter og generiske virksomheder.  De generiske virksomheder udgør den største del af vores retssagsportefølje. Vi har stor erfaring med fogedforbudssager for Byretten og Landsretten og justifikationssager samt forbudssager for Sø- og Handelsretten og Højesteret.

Vi har ligeledes erfaring med retssager i øvrige nordiske lande.

UAFHÆNGIGE EKSPERTERKLÆRINGER

Vi har praktisk erfaring med afgivelse af uafhængige erklæringer om patentretlige spørgsmål i forbindelse med verserende retssager, såvel skriftligt som ved mundtlig afhjemling for retten.

Mikkel Bender er på ADIPA’s liste over egnede syn- og skønsmænd for danske retsinstanser.

Der er lukket for kommentarer.