MIKKEL BENDER

MIKKEL BENDER

European Patent Attorney, Partner
Certificeret Dansk Patent Agent

Mikkel har i mere end 10 år som patentagent håndteret patentbeskyttelsen af vores klienters opfindelser, primært inden for life science. Mikkel arbejder med udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, patentstrategi, krænkelsesvurderinger samt indsigelse og forsvar af patentrettigheder i Danmark og ved den europæiske patentmyndighed (EPO). Mikkel har bred erfaring som teknisk og patentretlig rådgiver i retssager vedrørende fogedforbud, forbud, krænkelse og ugyldighed i både Danmark og Sverige.

Mikkel Bender is distinguished by his wealth of experience in the pharmaceutical field. He is admired for his cooperative approach and masterful management of life sciences and chemistry issues...” IAM 2012

BAGGRUND

 • European Patent Attorney
 • Molekylærbiolog, cand. scient, Københavns Universitet
 • Beståelse af CEIPI/epi Diploma Course on Patent Litigation in Europe,
  Université de Strasbourg, Frankrig
 • Certificeret Dansk Patent Agent, Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse
 • Certificeret IP Auditør, Patent- og Varemærkestyrelsen

HVERV

 • Del af ADIPA’s samarbejdsudvalg for supplerende beskyttelsescertifikater
 • Kursusleder og underviser på patentkursus for ph.d.-studerende.
 • Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet
 • Skønsmand

PATENTRÅDGIVNING OG VIDENOMRÅDER

 • Lægemidler
 • Molekylær biologi, herunder dna-teknologi
 • Organisk og uorganisk kemi
 • Fødevareteknologi
 • Biokemi
 • Plantebeskyttelsesmidler
 • Plantebeskyttelsesmidler
 • Retssager

MEDLEMSKABER

 • ADIPA (tidligere Patentagentforeningen)
 • European Patent Institute (EPI)

Der er lukket for kommentarer.