INDSIGELSE OG APPEL

Hvis konkurrenters rettigheder bliver en hindring for jeres forretning, har I mulighed for at nedlægge indsigelse eller begære administrativ omprøvning hos den udstedende myndighed eller gå til domstolene og anlægge ugyldighedssag.

Ligeledes kan jeres udstedte rettigheder blive udfordret af jeres konkurrenter.

Vi har praktisk erfaring med at forberede, nedlægge og føre indsigelser hos den europæiske patentmyndighed (EPO) og føre sager om begæring om administrativ omprøvning hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Vi har ligeledes kæmpet for vores klienters rettigheder ved indsigelses- og appelsager både hos Ankenævnet for Patenter og Varemærker samt hos EPO.

Steven Richard Kitchen har specialiseret sig i at føre indsigelses- og appelsager ved den europæiske patentmyndighed.

Der er lukket for kommentarer.