PETER KIM JENSEN

PETER KIM JENSEN

European Patent Attorney

Peter Kim Jensen

Peter Kim har i snart 30 år fungeret som patentekspert og -rådgiver inden for mekanik med særligt fokus på proces- og produktionsteknologi samt plast- og emballageteknologi.

Peter Kim er en ualmindelig erfaren European Patent Attorney med omfattende kendskab til krænkelsesvurderinger samt indsigelses- og appelsager ved den europæiske patentmyndighed og retssager i Danmark og udlandet. Desuden er Peter Kim fagdommer ved Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.
Sideløbende med sit tætte klientsamarbejde igennem årene, har Peter Kim desuden undervist i immaterialret på Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse og været censor på patentkurser på Danmarks Tekniske Universitet.

Peter Kim kommer senest fra en stilling som partner i et større patentfirma.

The blossoming partnership recently expanded with the arrival of “exceptionally bright” Peter Kim Jensen, who focuses on mechanical engineering issues, ranging from prosecution briefs to technical support on disputesIAM 2013

BAGGRUND

 • European Patent Attorney
 • Civilingeniør (maskiningeniør), DTU/li>

HVERV

 • Formand for skønsmandsudvalget hos ADIPA (tidligere patentagentforeningen)
 • Fagdommer ved Østre Landsret og Sø- og Handelsretten

PATENTRÅDGIVNING OG VIDENOMRÅDER

 • Mekanik
 • Proces- og produktionsteknologi
 • Plast- og emballageteknologi
 • Licensaftaler
 • Krænkelsesvurderinger
 • Indsigelses- og appelsager
 • Retssager

MEDLEMSKABER

 • Association of Danish Intellectual Property Attorneys (ADIPA, tidligere Patentagentforeningen)
 • Féderation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI)
 • Association International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)

Der er lukket for kommentarer.