SØGNINGER OG ANALYSER

COPA Copenhagen Patents foretager søgninger og undersøgelser i patentdatabaser og målretter vores analyser efter jeres virksomheds behov

NYHEDSUNDERSØGELSE OG PATENTERBARHEDSUNDERSØGELSE

Når vi foretager nyhedsundersøgelser, undersøger vi, om en opfindelse er beskrevet før i litteraturen, eller om der i litteraturen findes beskrivelser, der er meget nært beslægtede med opfindelsen. Patentlitteraturen rummer en overvældende mængde teknisk information, herunder teknisk information der ikke findes andre steder end i patentlitteraturen. Hvis jeres opfindelse er beskrevet før, er der ingen grund til at kaste sig ud i en omkostningstung patenteringsproces. Det kan desuden være nyttigt at danne sig et overblik over litteraturen, inden vi påbegynder selve patenteringsprocessen. Vi danner os et sådant overblik ved hjælp af en nyheds- og patenterbarhedsundersøgelse.

KONKURRENT- OG TEKNOLOGIOVERVÅGNINGER

Vi kan hjælpe jeres virksomhed med få overblik over jeres konkurrenters gøren og laden på patentområdet eller med at få hurtig indsigt i de seneste udviklinger på et bestemt teknisk område. Konkurrent- og teknologiovervågninger findes i mange afskygninger, og vi skræddersyr gerne efter jeres konkrete behov.

KRÆNKELSESVURDERINGER

Vi udarbejder en vurdering af, hvorvidt andres konkrete rettigheder udgør et problem for jeres markedsføring af konkrete produkter eller udøvelse af konkrete handlinger. Vi har stor erfaring med håndhævelse af rettigheder i praksis og kan derfor afgive en kvalificeret og praksisbaseret vurdering.

FREEDOM-TO-OPERATE-ANALYSER

En freedom-to-operate-analyse kan vise sig at være en god investering før lanceringen af et nyt produkt, idet I således kan undgå eller i hvert fald mindske risikoen for at krænke andres patentrettigheder betragteligt. Vi undersøger, om der findes eksisterende patentrettigheder, som I kan risikere at krænke ved at lancere jeres produkt på de relevante markeder.

IP DUE DILIGENCE-ANALYSER

Vi udarbejder en analyse, der afdækker de økonomiske, kommercielle og juridiske aspekter af en virksomheds IP-rettigheder. Dette vil som regel være relevant i forbindelse med salg af virksomheder. IP due diligence-analyser giver en samlet vurdering af en virksomhed og er særdeles vigtige oplysninger for en køber ved forhandling af en aftales vilkår.

Der er lukket for kommentarer.