SERVICES

COPA rådgiver innovative og forskningsbaserede virksomheder om patentering af opfindelser inden for Life Science, Clean Tech og Engineering

Vi rådgiver jer om patenter og målretter vores rådgivning til jeres virksomhed og situation. Vi vurderer jeres patentmuligheder og giver jer efterfølgende vores konkrete anbefaling. Hos COPA baserer vi patenteringsprocessen på et indgående kendskab til jeres forretningsstrategi og ud fra et tæt og løbende samarbejde med jeres virksomhed og tekniske team. Vores mål er at formulere en skarp og præcis patentansøgning, der skal sikre jer rettighederne over jeres opfindelse og skabe nye vækstmuligheder for jeres virksomhed i en global verden.

Der er lukket for kommentarer.