SPC – SUPPLERENDE BESKYTTELSESCERTIFIKAT

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med indlevering og behandling af SPC-ansøgninger og pædiatriske forlængelser heraf i Europa og særligt i Danmark samt generel rådgivning om SPC-praksis og retslige afgørelser i Danmark samt den europæiske SPC-lovgivning.

Vi har stor erfaring med indlevering og sagsbehandling af SPC-ansøgninger i Danmark, herunder erfaring i defineringen af det produkt, der danner basis for ansøgningen. Mikkel Bender var del af ADIPA’s samarbejdsudvalg for supplerende beskyttelsescertifikater og har desuden ført flere sager ved det danske Ankenævn for Patenter og Varemærker.

Der er lukket for kommentarer.